MENY

Åpen forelesning med dekan Elaine Munthe

Dekan Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger holder forelesningen: "Har forskning om lærerutdanning betydning for lærerutdanning?"

Forskning om egen utdanning er ikke et vanlig fenomen i høyere utdanning, men det er et kjennetegn ved  profesjonsutdanninger som for eksempel medisinerutdanning, sykepleieutdanning og lærerutdanning. Forskning om lærerutdanning er et ungt forskningsfelt i Norge og internasjonalt, men det er et felt i utvikling. Denne presentasjonen vil gi et innblikk i hva slags forskning vi har om norske lærerutdanninger, hvilke spørsmål og metoder som har gjort seg gjeldende, betydningen av forskning om lærerutdanning, og vil løfte fram noen problemstillinger for videre forskning.

Vel møtt!

Kart over UiS

Dekan Elaine Munthe

Dekan Elaine Munthe