MENY

Åpen forelesning med nobelprisvinner Finn Kydland

Finn Kydland er professor II på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og gir en gjesteforelesning med tittelen «Innovation and Capital Formation in Today's Policy Environment»

Nobelprisvinner og professor II på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Finn Kydland  gir en gjesteforelesning med tittelen «Innovation and Capital Formation in Today's Policy Environment» i tilknytning til Handelshøgskolens eget mastergrads-kurs i finansiell økonomi. 

Kydland er professor i samfunnsøkonomi ved University of California, Santa Barbara og ved Tepper School of Business ved Carnegie Mellon University. Sammen med Edward C. Prescott ble han i 2004 tildelt "Nobel-prisen" i økonomi for deres forskningsinnsats innenfor dynamisk makroøkonomi, med spesielt viktige bidrag til forståelsen av tidsinkonsistens i økonomisk politikk som drivkraft bak konjunktursvingninger.

Kydland er født og oppvokst på Ålgård, og har i flere år hatt en professor II stilling på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og fikk tildelt et æresdoktorat ved UiS i 2005.

Forelesningen går av stabelen kl. 10.15-11.00 i Ellen og Aksel Lunds hus, auditorium EAL-317).

Forelesningen er åpen for alle interesserte.