MENY

Åpen forelesning om lek og lekbasert læring

Professor Roberta M. Golinkoff fra University of Delaware, USA, holder gjesteforelesningen "Preparing 21st century children for a global world: It all starts in preschool".

Professor Roberta Michnick Golinkoff fra University of Delaware, USA, besøker i høst Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. I den anledning holder hun en åpen gjesteforelesning.

Professor Golinkoff har viet sin karriere til å studere hvordan førskolebarn lærer. Hun har skrevet 13 bøker og flere hundre fagartikler basert på denne forskningen.

Hun hevder at lek og lekbasert læring vil være det som fremmer de kvaliteter som trengs i fremtidens arbeidsliv. Kreativ tenkning og problemløsning, og sosiale ferdigheter, som teamarbeid og samarbeid, vil være like viktig som faglig styrke.


Ved siden av å være en fremragende forsker på barns tidlige utvikling er Roberta M. Golinkoff en fantastisk inspirerende foreleser. Vi anbefaler forelesningen på det varmeste! Velkommen!

Tid og sted: Torsdag 10. september 2015 kl. 14.00 på UiS rom AR Ø-130

Roberta Michnick Golinkoff