MENY

Åpen forelesning om skole- og pedagogikkhistorie

Professor i pedagogikk Harald Thuen fra Høgskolen i Lillehammer foreleser med temaet «Fra enhetsskole til kunnskapsskole - et utdanningshistorisk perspektiv».

Hovedlinjer i skolens utvikling, norsk utdanningspolitikk gjennom ulike epoker fram til dagens utdanningssituasjon  og kunnskapsskolen/kunnskapssamfunnet er tema som vil bli gjennomgått.

Forelesningen vil ta utgangspunkt i boka «Om barnet». 

Alle interesserte er hjertelig velkomne!