MENY

Åpent foredrag om akademia og innovasjon

Norges tekniske Vitenskapsakademi og Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte om akademia og innovasjon.

Foredragsholder er professor Ragnar Tveterås, Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger og IRIS.

Akademisk forskning er ikke innovasjon. Men akademisk forskning kan bidra til innovasjon, og har hatt en viktig rolle i mange innovasjonsprosesser som har forandret våre liv. I foredraget drøftes innovasjon og akademias rolle i denne.

Over tid har det i mange land blitt formulert økende forventinger og krav til akademias bidrag til innovasjon og økonomisk vekst. Utfordringer og barrierer knyttet til en sterkere orientering av akademia som bidragsyter i innovasjonsprosesser blir også diskutert.