MENY

Åpent foredrag om hermeneutikk og leseopplæring

Velkommen til åpent foredrag om hermeneutikk og leseopplæring ved Professor Finn Egil Tønnessen, tirsdag 22. september. Foredraget vil bli holdt klokka 12.15 –13.30 i Rom U205, Hagbard Line-huset.

Velkommen til åpent foredrag ved Professor Finn Egil Tønnessen, tirsdag 22. september, kl 12.15 –13.30 i rom U205, Hagbard Line-huset. Foredraget vil handle om Hermeneutikk og leseopplæring.

Hermeneutikk er læren om tolking - ikke bare av tekster, men av alt fra sanseinntrykk til menneskets eksistens. Hittil er hermeneutikken brukt lite innen lese- og dysleksiforskningen. Hva innebærer den hermeneutiske metoden og hvordan kan vi bruke den innen forskning og undervisning?

Foredraget bygger på en analyse av lese- og dysleksi forskningens historie og på tanker om hva lesing er. Disse er presentert i Tønnessens nye bok «Can we read letters. Reflections on fundamental issues in reading and dyslexia research», Sense Publishers, 2015. Hele boka kan lastes ned fritt som open access her.

Dette er det tredje foredraget i en rekke på tre, og kommer etter «Hva er metakognisjon?» (2. juni 2015) og «Trenger vi egentlig dysleksibegrepet?» (8. september 2015). 

Velkommen til alle interesserte! 

 

Barn som leser.