MENY

Åpent møte: Det norske samfunn i smeltedigelen

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer i Samarbeid med UiS Seniorforum til åpent møte med professor Ivar Frønes.

Professor Ivar Frønes, Universitetet i Oslo, tar utgangspunkt i to av sine bøker; ”På sporet av den nye tid” (2000) og ”Annerledeslandet” (2005).

- Fremtiden lister seg inn på oss; først en tid etter at begivenhetene har funnet sted, ser vi hvor vi var på vei, sier foredragsholderen om bakgrunnen for foredraget.

- Hva kjennetegner Norges utvikling i de fete oljeårene, hva slags Annerledesland ble vi? spør han og viser til at vi har bak oss en periode hvor verden har forandret seg, ikke bare i vårt land, men hva ble annerledes i Norge?  

- Perspektivet er kulturell forandring, mer enn økonomisk.  Hvordan virker de to ganger sju fete år inn på evnen til å møte framtiden?

Møtet er åpent for alle.