MENY

Åpent møte om droneteknologi

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 22.november kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Tema: Droneteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige konsekvenser

Foredragsholder: Rune Schlanbusch, seniorforsker, Teknova og førsteamanuensis II, UiT Norges arktiske universitet

Alle har sett en, mange har prøvd en og eier også kanskje en, men få lever av en, ennå. Droner er ikke noe nytt fenomen, men dens rykte er nok noe frynsete gjennom den militære bruken. Den teknologiske utviklingen går fort, spesielt gjennom miniatyrisering og billigere elektriske komponenter, men parallelt utvikles det også stadig nye bruksområder og tjenester.

Selv om lyspunktene er mange gjennom stadig bedre teknologi som gir f.eks. lengre flytid, kapasitet til å frakte større nyttelast og nye måleinstrumenter og eksplosiv vekst, lurer det også mørke skyer i horisonten. Eksempelvis publiserte Federal Aviation Administration (FAA) sitt foreløpige regelverk for såkalte small Unmanned Aircraft Systems (sUAS) ikke mindre enn 100 år etter den første ubemannede flygningen, med dertil begrensninger for kommersiell bruk. Spesielt ligger restriksjoner for flygninger i ikke-segregert luftrom som en klam hånd over bransjen, som tvinges til å operere nært bakken, paradoksalt nok der potensialet for overvåking og spionasje er på sitt største. En annen raskt voksende bransje er anti-droneindustri. Det er et paradoks at utviklingen for effektivt militær bruk også har banet vei for dertil potensielt effektiv terrorisme.

Tiden for full integrasjon mellom bemannet og ubemannet luftfart ligger nok enda et stykke fram i tid, men bransjen vil stadig flytte barrierene gjennom utvikling av ny teknologi og godt designede systemer. Bransjen må profesjonaliseres ytterligere og bygge på sikkerhetsverdiene til den bemannede luftfarten. I mellomtiden er det mange oppgaver som kan utføres her nede ved bakken, som å kaste ball eller pollinere.

Rune Schlanbusch

Rune Schlanbusch