MENY

Åpent møte om forskningsbasert næringsutvikling

Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) og Tekna inviterer til åpent møte om forskningsbasert næringsutvikling. Foredragsholdere er Per Ramvi, spesialrådgiver ved UiS og Anne Cathrin Østebø, administrerende direktør i Validé.

- Validé arbeider for forskningsbasert næringsutvikling gjennom å videreutvikle ideer sammen med forskere og industri. Selskapet har TTO (Technology Transfer Office), Inkubator og Pre-såkornfond, forteller Anne Cathrin Østebø.

- Vi investerer tid og kapital i de beste prosjektene og bedriftene og utvikler nye arenaer for å øke samhandlingen mellom Forskning og utvikling (FoU) og offentlig og privat næringsliv. Spennende bedrifter er utviklet innen energi og helse og flere eksempler vil bli presentert, sier Østebø.

Validé mottar og kvalifiserer ideer fra FoU miljø som UiS, SUS, IRIS, HSH, Nofima, NMBU og NIBIO og har inkubatorvirksomhet sammen med SIVA, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark og Statoil.

Foto av Anne Cathrin Østebø og Per Ramvie

Anne Cathrin Østebø og Per Ramvie