MENY

Åpent møte om smartby-prosjekt

Stavanger-regionen deltar i et stort smartby-prosjekt kalt Triangulum. Foredraget handler om hva prosjektet vil innebære for byen og hvilke markedsmuligheter det åpner for.

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 25. januar kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30. 

Tema: Triangulum – Integrated District Solutions for Smart Cities. Et samarbeid mellom Stavanger, Eindhoven og Manchester

Foredragsholdere:

  • Gerd Seehuus,  Stavanger kommune
  • Per Fjeld, Lyse 
  • Russel Wolff,  UiS

Triangulum

ved Gerd Seehuus, prosjektkoordinator

I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig. 
Stavanger, Manchester og Eindhoven er fyrtårnbyer som skal utvikle smartby-løsninger som takler utfordringer innen mobilitet, IKT og energi. Følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell skal replisere og teste ut løsningene i sine byer.

Fra Stavanger deltar kommunen, universitetet, fylkeskommunen, Greater Stavanger og Lyse. Foredraget vil gi en oversikt over prosjektet

Dele og gjenta – veien til replikering

ved Per Fjeld, rådgiver, Lyse FoU & Innovasjon

Triangulum går nå inn i det siste året med bare fyrtårnbyene i førersetet. Følgebyene har vært på sidelinjen i 2 år, men skal etter planen replikere en del av de smarte løsningene i sine  bysamfunn fra neste vinter av.

For industriaktøren Lyse er dette en viktig fase med tanke på de markedsmulighetene som kan åpne seg i Europa.

ICT architecture

By Russel  Gene Wolff, researcher, UiS

UiS has 2 main deliverables. The first is the building of a Cloud Data Hub. This is used to store data that relates to impact indicators which is basically looking at the various impacts across demonstration activities.

The second main deliverable is in Big Data Analytics. The goal here is to develop a toolset that can be used by the cities and later adopted by the follower cities to perform analysis on high volumes of data from the cities.

Triangulum-logo