MENY

Åpent seminar om stemmerettsjubileet

Stortingskandidater fra Rogaland og forsker Hilde Danielsen ved Uni Rokkansenteret i Bergen vil holde innlegg under seminaret.

Arrangementet er del av markeringen av Demokratijubileet ved UiS.

I år er det hundre år siden det ble innført allmenn stemmerett for kvinner. I den forbindelse er det viktig å få belyst hva kvinnelig stemmerett har betydd for norsk politikk.

Forskning viser at det er forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder holdninger til og interesse for politikk. Dette gir seg utslag i forskjeller i stemmegiving. Seminaret vil belyse historiske utviklingstrekk, men det vil også bli diskutert om ulikheter i kjønnenes stemmegivning kan komme til påvirke resultatet i årets valg.

«Hundre år med kvinnelig stemmerett» er tittelen på foredraget til  forsker Hilde Danielsen
Danielsen er også redaktør for boken «Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013».

Velkommen!