MENY

Åpning av Studieverkstedet

Det nye Studieverkstedet ved UiS tilbyr drop in-timer og timeavtaler for studenter som ønsker hjelp med akademisk skriving. Alle studenter og ansatte inviteres til å delta på åpningen. Det blir servering av kakao og boller!

Det har vært mye arbeid å forberede Studieverkstedet. Det er derfor en stor glede å feire åpningen, og vi håper mange vil feire sammen med oss.

Mulighet for drop in og bestilt veiledning
Studieverkstedet vil være åpent tirsdag 12 til 15 og torsdag 14 til 17. I disse periodene er det mulig å bestille veiledning på forhånd. I ledige perioder kan studenter få drop in-veiledning. Da er det bare å ta med teksten som trenger å forbedres og stikke innom.

Studieverkstedet holder til i et godt utstyrt rom i underetasjen i biblioteket på Ullandhaug. Det er åpent for alle studenter ved UiS.

Hva er et studieverksted?
På Studieverkstedet får studenter hjelp med å skrive bedre akademiske tekster. Mentorer hjelper med å komme i gang med skrivingen, formulere problemstilling, utvikle en god disposisjon og strukturere teksten. I tillegg kan studentene få råd om litteratursøk, kildekritikk og siteringsteknikk. Mentorene er selv flinke studenter, som har gått gjennom god og grundig opplæring i akademisk skriving og veiledning.
 

Ingen erstatning for faglig veiledning
Vi vil understreke at Studieverkstedet ikke driver faglig veiledning. Formålet er å hjelpe med den akademiske skriveprosessen, ikke å lære studentene faget de studerer. Råd fra faglig veileder veier alltid tyngst!
 

Se studieverkstedets nettside for mer informasjon.


VELKOMMEN TIL ÅPNING 2. FEBRUAR!

Bilde av en ordsky