MENY

Årsmøte, jubileum og prisutdeling i Vitenskapsakademiet

Vitenskapsakademiet i Stavanger har årsmøte 17. juni.

Årsmøte i Vitenskapsakademiet i Stavanger avholdes 17. juni klokken 18:00 i Arkeologisk museum.

Klokken 19:00 utdeles ViS-prisen 2014 for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk. Året pris går til universitetsavisa På Høyden ved redaktør Dag Hellesund.

Klokken 19:15 - 20:00 holder prisvinneren sitt foredrag.

 

Vitenskapsakademiets begrunnelse for pristildelingen:

Universitetsavisen På Høyden fikk innført Redaktørplakaten i 2012, og har benyttet den redaksjonelle friheten som fulgte av dette til å reise viktige forskningspolitiske spørsmål i tråd med journalistikkens krav til kritikk og samfunnsrelevans og forskningens tradisjoner for meningsbrytning. Derved har På Høyden vært med å utvikle en ny tradisjon for uavhengige universitetsaviser og bidratt til fri debatt i og rundt universitetsmiljøet om avgjørende forskningsetiske spørsmål i tilknytning til finansiering av norsk forskning og i tilknytning til vilkårene for landets forskingspersonale.

Vitenskapsakademiet har særskilt merket seg På Høydens dekning av og til dels initiativ til diskusjonen rundt Statoils finansiering av norsk forskning og de etiske spørsmål som reiser seg omkring gass- og petroleumsforskingen i en tid da menneskeskapte klimaendringer med utspring i blant annet CO2-utslipp, er blitt aktualisert og dokumentert, samt de dilemmaer som følger av dette i lys av det norske samfunnets avhengighet av olje- og gassutvinningen. På Høyden har naturligvis ikke eneansvar for at disse avgjørende spørsmålene er reist i den norske offentlige debatt de senere årene. Men På Høydens reportasjer, intervjuer og kommentarer har hatt en slik kvalitet og en så stor grad av vederheftighet og seriøsitet, at den debatten som avisen har reist om de såkalte «Statoil-stipendiatene» har spredt seg videre til andre medier, som Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Bergens Tidende med flere, slik at På Høyden har drevet saken framover og oppover på den nasjonale agendaen. Universitetet i Bergen, På Høydens moderuniversitetet, har bidratt til å løfte saken ved å be Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) om å avklare de spørsmål som her er blitt reist.

 Vitenskapsakademiet har også merket seg På Høydens kritiske, men også saklige reportasjer og intervjuer omkring stridighetene rundt ledelsen av en av landets sentrale forskingsmiljøer for miljø- og klimaforskning, nemlig Nansen-senteret. Dette senteret er del av et vektig klimaforskningsmiljø i Bergen med internasjonal slagkraft, og således har ledelsesspørsmålet nasjonal betydning på dette viktige området. Også av denne grunn bør På Høyden berømmes for sin vilje og evne til å reise og gjennomføre en debatt preget av seriøsitet, vederheftighet og saklighet.

På Høydens konstruktive og formative virksomhet innenfor forskningsjournalistikk har fylt et tomrom i landets offentlige ordskifte. Landets flora av fagtidsskrifter har oftest manglet et tverrfaglig blikk, mens de flerfaglige forskningsdiskusjonene tenderer mot å drukne i konkurransen om dagsaktuell politikk i landets allmenne medier. Universitetsavisene har i kraft av sin nærhet til forskningsmiljøene særskilt gode forutsetninger for å drive videre den forskningsjournalistiske virksomhet som På Høyden har gitt gode eksempler på.

ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS. Nominasjonskomiteen har bestått av professor Roald Berg ved Universitet i Stavanger og ViS, førsteamanuensis i journalistikk Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samfunnsredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende, og dekan Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo som representant for Norsk Presseforbund. Professor emeritus Ivar Langen, har fungert som nominasjonskomiteens sekretær.

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

Logo Vitenskapsakademinet