MENY

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Fredag 1. februar disputerer Klara Øverland for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger.

Klara Øverland forsvarer avhandlingen ”Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology”.

Prøveforelesningen er klokken 10:00 med tittel "The relevance of attachment theory for the kindergarten teachers in their daily work".

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Ingunn Størksen, medveileder har vært førsteamanuensis Arlene Arstad Thorsen, begge ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Disputasen blir ledet av dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet.

Alle interesserte er velkomne både til prøveforelesningen og til disputasen!