MENY

Biblioteket gir deg eksamensrelevant informasjon!

Universitetsbiblioteket har lansert fagsider som inneholder relevant informasjon direkte rettet inn mot de enkelte fagområder ved UiS. Dette markeres med sjokolade!

Mye av informasjonen på Universitetsbibliotekets nettsider er relevant for de fleste studenter og ansatte ved UiS. Andre ting er av spesiell interesse for enkelte fagområder. På fagsidene våre legger vi spesielt vekt på denne typen informasjon. Her finner du det du trenger samlet på et sted!

På fagsidene finner du blant annet:

  • Kontaktinformasjon til fagansvarlig for ditt fagområde.
  • Nyttige databaser og nettressurser.
  • Relevante kurs og informasjon om individuell veiledning.
  • Hjelp til oppgaveskriving.
     

Vi håper at mange av dere har nytte av disse sidene. Vi ønsker å informere litt ekstra om dem denne uka. Derfor vil noen av våre fagansvarlige bibliotekarer være tilgjengelige i bibliotekene på Ullandhaug og i Bjergsted torsdag 27. april kl. 12-13. Du kan da slå av en prat om hva du ønsker av innhold på fagsiden for ditt fag, og få med deg litt konfekt.
  


   

Illustrasjon av gutt som leser på en iPad