MENY

Boklansering: Hva har oljen gjort med oss?

Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av den raske økonomiske veksten i Norge. Boken lanseres 27. januar.

Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring er en nylig utkommet forskningsantologi, redigert av Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden. Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

På lanseringen blir det innledninger fra bokens redaktører og noen av medforfatterne, kommentar fra andre forskere, samt påfølgende debatt med inviterte deltakere.

Kveldens program ser slik ut:
Redaktørene Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden presenterer viktigste perspektiv og hovedfunn i boka.

Nils Rune Langeland og Heming Gujord presenterer kort henholdsvis «det gamle Stavanger / den illiterære borgeren» og «distinksjoner i den nye Rogalandslitteraturen / den litterære borgeren».

Førsteamanuensis Erik Fossåskaret kommenterer boka og prosjektet.

Etter en pause blir det debatt og samtale med redaktører og forfattere tilstede:
Hva har sjokkurbaniseringen som følge av olja og pengene gjort med oss, kunsten og kulturen?
Deltagere: Erik Fossåskaret, Jostein Soland, Randy Naylor m.fl. Det blir god mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer er Jan Zahl.

Velkommen til utsyn til og innblikk i utviklingen av deg selv og egen by!