MENY

Boklansering med Roald Berg og Svein Ivar Langhelle

Roald Berg og Svein Ivar Langhelle presenterer sin nye bok "Mod som en konge". Arild Aurvåg Farsund kommer med utfyllende kommentarer.

"Mod som en konge; Bøndene, makten og politikken 1800-1850" kom nylig ut på Bodoni forlag. Roald Berg og Svein Ivar Langhelle har vært redaktører for denne boka, som inneholder bidrag fra et titalls sentral norske historikere.

I denne boka blir bondepolitikerne løftet fram fra den skyggetilværelsen de har hatt i beskrivelsene av «embetsmannsstatens» formative periode fram til 1850-årene. Landets selvbevisste bønder var ikke bare tilskuere i Stortinget og i bygde-Norge, selv om den politiske makten var samlet i juristenes og prestenes hender.

Nils Trulsen Bru (1776-1823) var en av disse bondepolitikerne og nasjonale strategene. Han var tema for et seminar på Rennesøy i fjor, og boka som lanseres 4. september er et resultat av dette seminaret.


Redaktørene Roald Berg og Svein Ivar Langhelle vil presentere boka i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug fredag 4. september kl. 12. Arild Aurvåg Farsund vil komme med sine kommentarer og synspunkter på boka. Det blir servering av kaffe og te, og SiS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!


Roald Berg er professor i historie ved UiS. Han har skrevet flere bøker, i tillegg til en lang rekke faglige artikler og bidrag i fagbøker.

Svein Ivar Langhelle er førsteamanuensis i historie ved UiS. Han har tidligere skrevet flere lokalhistoriske verker, bl. a. om Sandnes og Tysvær.

Arild Aurvåg Farsund er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiS. Han er kjent som en spesialist på norsk landbrukspolitikk, og vil utvilsomt ha mye å si om det kapittelet i norske bønders historie "Mod som en konge" tar for seg.

Forside av boka