MENY

Bokpresentasjon med Fartein Valen Sendstad

Fartein Valen Sendstad presenterer boka ”Bonden i Betlehem og fiskeren i Kapernaum”. Odd Kristian Reme blir med som kommentator.

"Bonden i Betlehem og fiskeren i Kapernaum" kom ut på høgskolen NLA sitt forlag tidligere i år. Den tar for seg livet på de stedene der Jesus beveget seg i løpet av sitt jordiske liv. Sentralt står en bonde i Betlehem, en bonde i Nasaret og en fisker i Kapernaum. Med andre ord helt alminnelige hverdagsmennesker som levde sitt liv i Israel på Jesu tid. Landshøvdingen Antipas vies også mye plass i boka. Han var landshøvding i Galilea fra 4 f.Kr. til 39 e.Kr., med andre ord omtrent hele Jesu levetid.

Ny forskning og nye arkeologiske utgravninger har gitt ny innsikt i livet i det bibelske land i denne perioden. Valen Sendstad har selv vært til stede ved noen av utgravningene, og han har flere ganger besøkt områdene som han skriver om. Han håper at denne boka kan gi nye perspektiv og kunnskaper om fortellingene om Jesus, og budskapet hans.


Odd Kristian Reme ("Kian") stiller som kommentator under denne presentasjonen. Han er et kjent navn i Stavanger, som politiker og teolog. Han satt flere perioder i bystyret for Arbeiderpartiet, og har også vært varaordfører i Stavanger. Fra 2000 til 2011 satt han i Arbeiderpartiets sentralstyre. Han har ledet Kirkens Bymisjon i Stavanger, og har vært sterkt engasjert i solidaritetsarbeid for Palestina.


SIS bok vil være til stede og selge boka, så her kan du sikre en passende julegave!

Det blir enkel servering av kaffe og julekaker. Alle er hjertelig velkommen!

Bilde av Fartein Valen Sendstad