MENY

Bokpresentasjon med Øyvind Foss og Bernt Hagtvet

Øyvind Foss presenterer sin nye bok "Forskning og folkemord : tysk vitenskaps mørke fortid". Bernt Hagtvet deltar som kommentator.

Foss forteller i sin nye bok historien om Keiser Wilhelm-selskapet, Tysklands ledende forskningsinstitusjon. Før og under andre verdenskrig var dette selskapet kontroversielt med hensyn til raseforskning og kjernefysisk forskning. Fremragende forskere var ansatt i selskapet, både medløpere til og motstandere mot nazismen. Selskapet har opplevd to verdenskriger, og boken skildrer de vitenskapelige, politiske og etiske utfordringene knyttet til kjernefysikk og rasehygiene.
 
I 1947 endret instituttet navn til Max Planck-selskapet. Oppgjøret institusjonens fysikere tok med sin vitenskap manglet fullstendig innenfor rasebiologi og arvelighetsforskning. Først i 2001 erkjente institusjonen skyld for mord og forbrytelser mot menneskeheten.


Øyvind Foss er dr. theol. Han har vært prest, og prorektor ved UiS. Foss var forskningsprofessor (DAAD/Bonn)  tilknyttet Universitetet i Heidelberg i 1992/93 og 2000/01, og er som emeritus gjesteprofessor i diakonivitenskap samme sted. Han er i dag tilknyttet Vitenskapsakademiet i Stavanger og Seniorsenteret ved UiS. Han har vært en aktiv samfunnsdebattant gjennom mange år, og har gitt ut over 20 bøker.


Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er ekspert på ekstreme politiske bevegelser, demokrati- og menneskerettsstudier samt folkemordsstudier. Han har gitt ut en rekke bøker i tilknytning til disse temaene. Hagtvet er også en aktiv samfunnsdebattant.


SIS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!

Bilde av boka