MENY

Bokpresentasjon med Sigrun Karin Ertesvåg og Pål Roland

Sigrun Karin Ertesvåg og Pål Roland presenterer sin nye bok "Ledelse av endringsarbeid i barnehagen".

Boka "Ledelse av endringsarbeid i barnehagen" kom ut på Gyldendal forlag tidligere i år. Forfatterne tar i boka utgangspunkt i egen og andres forskning og nyere teorier for å drøfte sentrale aspekter som ledelse, samarbeid og rollen til barnehageeiere. De viser hvordan man kan omsette kunnskap om endringsarbeid til praktisk handling for å endre eller videreutvikle praksis.

Endringsarbeid gir ofte få eller ingen resultater fordi man ikke arbeider nok med endringsprosesser når forskningsbaserte tiltak blir satt i gang. Uansett hvilket endringsarbeid man skal i gang med, krever det god implementering.

Boken er viktig for alle som ønsker forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser og hvordan slik kunnskap kan omsettes i praksis. Den er relevant for ansatte i barnehager, studenter på masternivå eller videreutdanning og for forskere.


Sigrun Karin Ertesvåg er professor ved Læringsmiljøsenteret på UiS. Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og bidratt i flere bøker.

Pål Roland er førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret. Han har også en betydelig publikasjonsliste, og har bidratt på en rekke faglige konferanser.

Grete Dalhaug Berg vil delta som kommentator under denne bokpresentasjonen. Hun er førstelektor i Spesialpedagogikk ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved Høgskulen i Volda. Hennes faglige interesser er spesielt rettet mot tilpasset opplæring og inkludering. Hun er også interessert i spesialundervisning og IKT. Hun har deltatt i flere nasjonale prosjekter innenfor disse fagområdene.

Presentasjonen finner sted i Hotellhøgskolens forsknings- og opplevelsessenter. Det er plassert i underetasjen i Ellen og Aksel Lunds hus. Det blir servering av kringle, kaffe og te. Det blir også anledning til å ta en tur inn i Kokebokmuseet og kikke på deres stadig voksende samling.


SIS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Bilde av boka