MENY

Comenius Internasjonal Uke 11.-15. mars

Lærerutdanningene arrangerer sin årlige internasjonale uke for lærerstudenter 11.-15. mars 2013.

Under Internasjonal Uke vil omkring 25 studenter fra lærerutdanninger i Europa bli mottatt ved lærerutdanningene ved UiS og delta i et faglig og sosialt program rundt temaet "Outdoor Education" (Friluftsliv). Temaet er viktig for både førskole- og grunnskolelærerutdanningene, som vil legge til rette for både egne og gjesteforelesninger med gjester fra samarbeidspartnere i Europa. Arbeidsspråket er engelsk.

Comenius International Week er et tiltak i regi av Comenius Assocation, et europeisk lærerutdanningsnettverk som arbeider for økt mobilitet og interkulturell forståelse mellom land i Europa. Denne tospråklige organisasjonen (engelsk og fransk er arbeidsspråk) har kun UiS som medlemsinstitusjon i Norge.

Les mer om Comenius International Week

Prosjektleder er Monika Röhle, Institutt for førskolelærerutdanning