MENY

“Cuba fra Castro til post-Castro”

Velkommen til halvdagsseminar ved Universitetet i Stavanger. Vegard Bye vil snakke om den økonomiske og politiske situasjonen på Cuba.

Bye skal på nyåret forsvare en dr.philos ved Universitetet i Oslo (statsvitenskap) om økonomiske reformer og potensiell politisk transformasjon på Cuba under Raúl Castro.

Vegard Bye er også partner i konsulentselskapet Scanteam.

Møtetidspunkt: Mandag 10. desember 2018, kl. 12:00 – 15:00
Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom S-037 (personalkantina)
Servering: Kaffe/te og frukt.

Seminaret er åpent for alle! Vel møtt!

Seminaret blir arrangert i forbindelse med Universitetet i Stavanger sitt NORPART prosjekt: «Cuban and Nordic Welfare» (2019-2023).

Det trengs ingen påmelding til møtet. Vi vil likevel oppfordre potensielle deltakere å melde fra til styringsgruppa for prosjektet: Siv Oltedal, Morten Tønnessen & Elisabeth Enoksen, Institutt for sosialfag, UiS.

Eller eventuelt sende e-post til: Siv.oltedal@uis.no