MENY

Datamaskinbruk i barnehagen

Margrethe Jernes disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 1. mars 2013. Jernes har sett på samspill rundt datamaskinen i barnehagen.

Jernes har studert samspillet rundt datamaskinen gjennom å se på samhandlingen mellom barn og mellom barn og voksne i lek og aktivitet i digitale omgivelser i barnehagen.

Tittelen på avhandlingen er «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen»

Bedømmelseskomitéen vil bestå av professor Gunnar Grepperud ved Universitetet i Tromsø, universitetslektor/ PhD Agneta  Ljung Djärf ved Högskolan i Kristianstad og professor Stein Erik Ohna, UiS.

Professor Marit Alvestad, UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Professor Knut Steinar Engelsen ved Høgskolen Stord/Haugesund har vært medveileder.

Alle interesserte er velkomne til disputasen og til prøveforelesningen som er klokken 10:00 med tema «Den digitale generasjonen – myte eller faktum?».