MENY

De nye maritime næringene

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte om Nye maritime næringer. NTVAs ærespris for banebrytende teknisk forskning vil også bli delt ut under møtet.

Spesialrådgiver Karl A Almås ved SINTEF vil snakke om utnyttelsen av havrommet, som det siste året har kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt.

- OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover og her hjemme har myndighetene startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren, sier Almås.

Han forteller at det innenfor teknologisk forskning og utvikling er et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter.  "Hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre?"

Skal overta etter oljen

De etablerte havbaserte næringene, herunder oljeog gass, maritim, fiskeri og havbruk står i dag for ca. 70 % av norske eksportinntekter. Samtidig med at oljeutvinningen avtar opplever vi vekst innenfor andre havbaserte næringer som fiskeri og havbruk.

- Utover det vi kjenner av havbaserte industrier i dag, ser vi konturene av helt nye («ufødte») marine næringer, herunder dyrking av tare, mineralutvinning på havbunnen, høsting og dyrking av «marine innsekter» med mer, og jeg vil i foredraget ta utgangspunkt i denne situasjonen og de fremtidsmuligheter som er knyttet til utnyttelse av det totale havrommet, sier Almås.

NTVAs ærespris

Prisen for 2016 er tildelt Tore Lærdal for sin rolle som drivkraft og inspirator for teknologisk utvikling innen faget akuttmedisin og for å ha utviklet Laerdal Medicals til en verdensledende leverandør av livreddingsutstyr og trenings- og simuleringsverktøy innen akuttmedisin.

NTVAs visepresident Karl A Almås vil foreta utdelingen.

Bilde av en fiskedisk. llustrasjon til åpent foredrag om maritime næringer

Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS