MENY

Diputerer om vindpåkjenninger på hengebro

Etienne Cheynet disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Wind-induced vibrations of a suspension bridge: a case study in full-scale".

Disputasen finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 og alle er velkommen til denne og til prøveforelesningen
over emnet "Challenges of the proposed Coastal Highway Route E39 in Norway" som starter kl. 10:00.

Bedømmelseskomitéen består av Dr. John Macdonald, University of Bristol, UK, Associate Professor Holger Koss, Techn. University of Denmark og Professor Ove Tobias Gudmestad, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder er Professor Jasna Bogunovic Jakobsen, medveileder er Professor II Jónas Þór Snæbjörnsson.

Leder av disputasen er Instituttleder Tor Hemmingsen, Institutt for Konstruksjonsteknikk og materialteknologi,
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.