MENY

Disputas: Å leve med innoperert hjertestarter

Ingvild Margreta Morken forsvarer sin doktorgrad i samfunnsvitenskap, helse og medisin. Hun har forsket på hvilken betydning opplevd støtte fra helsepersonell har for personer med innoperert hjertestarter.

Innoperert hjertestarter fører til redusert dødelighet hos hjertepasienter. Samtidig kan støt fra hjertestarteren, forstyrrelser i hjerterytmen og dagligliv med en slik hjertestarter oppleves krevende, stressende og påvirke psykisk og fysisk fungering.

Studien tyder på at god og trygg kommunikasjon og veiledning fra helsepersonell har potensiale for å redusere symptomer på angst og øke personers aksept for det å ha hjertestarter.

Tittelen på avhandlingen er «Å leve med en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD): En studie om hvordan sammenhengen mellom kliniske faktorer og opplevd støtte fra helsepersonell er relatert til angstsymptomer og ICD aksept blant personer med ICD».

Disputasen starter kl. 10.00.

Kl. 9.15 er det prøveforelesning. Oppgitt emne for prøveforelesningen er “Pedagogiske og psykologiske intervensjoner for å fremme mestring etter ICD-implantasjon: relevante intervensjoner og dokumenterte effekter”.

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte.

Les mer om Morkens forskning.

Ingvild Margreta Morken

Ingvild Margreta Morken