MENY

Disputas om å arbeide med døden

Hva gjør det med profesjonelle helsearbeideres selvforståelse å arbeide med andres død? Kjetil Moen disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 9. september.

Forskning forteller oss noe om hva det kan gjøre med pasienter å bli konfrontert med sin egen død, men hva gjør det med profesjonelle helsearbeideres selvforståelse å arbeide med den andres død?

For å undersøke problemstillingen gjennomførte Moen biografisk-narrative intervjuer med tolv helsearbeidere - leger, sykepleiere og sykehusprester - fra intensive og palliative avdelinger i Norge og USA. Studien viser at det i møtet med terminalt syke og døende står noe eksistensielt på spill også for den profesjonelle. Det er ikke frykt for egen framtidige fysiske død som er mest framtredende i informantenes fortellinger, men trusler mot ens væren som sosial og moralsk person. 

Avhandlingen har tittelen: Death at Work. An interpretation of biographical narratives of professionals in end of life care. 

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Ellen Ramvi, UiS.

Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12, i auditorium 2 i Kjell Arholms hus.

Kunngjøring for disputasen