MENY

Disputas om aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet

Disiplinproblemer i klasserommet, årsaksmekanismer og løsningsmodeller er tema når Grete Sørensen Vaaland disputerer for graden philosophia doctor ved Det humanistiske fakultet 24. november.

Målet med avhandlingen er å øke forståelsen av aggressivitet hos elever, disiplinproblem og noen sammenhenger mellom disse, samt relasjonen til lærerautoritet.

Avhandlingen til Grete Sørensen Vaaland omfatter to kvantitative og en kvalitativ studie, og har tittelen Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour.

Professor Erling Roland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger, har vært hovedveileder. Medveileder har vært professor Thormod Idsøe ved Læringsmiljøsenteret.

Alle interesserte ønskes velkommen til både disputas kl. 12.00 og prøveforelesningen kl. 10.00, i Ø-120 i Arne Rettedals hus.
 

Les også: