MENY

Disputas om automatisert boring

Nejm Saadallah forsvarer doktorgradsavhandlingen «Scheduling Drilling Processes With Petri Nets», som omhandler modellering av automatiserte boreprosesser.

I doktorgradsavhandlingen «Scheduling Drilling Processes With Petri Nets» har Nejm Saadallah utviklet en metode for automatisering av borekontrollsystemer som vil gjøre prosessen mer pålitelig, og dermed redusere risikoen for menneskelige feil.

Hovedbidraget i avhandlingen er en mekanisme som gjør at styringen av riggen og styringen av brønnen kan skje uavhengig av hverandre, samtidig som en opprettholder en trygg samhandling mellom dem. Den teoretiske modellen til Saadallah baserer seg på Petri Nets, et matematisk modelleringsspråk som blant annet kan brukes til å teste pålitelighet i systemer.

Les mer om doktorgraden: Nye framskritt mot automatisert boring.

Prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15. Disputasen er åpen for alle.