MENY

Disputas om barnevernsarbeid

Vibeke Samsonsen forsvarer sin doktoravhandling i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS tirsdag 12. januar 2016.

Samsonsen har i avhandlingen sammenliknet to måter barnevernet undersøker bekymringsmeldinger på: En åpen skjønnsmessig måte slik som vi har i Norge, og en mer strukturert praksis representert ved England som har en fast modell når de undersøker.

Avhandlingen har tittelen “Assessment in Child Protection; a comparative study Norway-England”.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Emnet for prøveforelesningen er «Makt og faglig skjønn i barnevernsfaglig arbeid».

Bedømmelseskomiteen består av professor emeritus Lennart Nygren ved Universitetet i Umeå, Sverige, professor Lars Uggerhøj, Universitetet i Aalborg, Danmark, og førsteamanuensis Ingunn T. Ellingsen ved UiS.

Professor Elisabeth Willumsen ved UiS har vært hovedveileder, mens professor John Carpenter ved Universitetet i Bristol, Storbritannia, har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.