MENY

Disputas om blødning etter fødsel

Signe Egenberg disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Stavanger mandag 15. mai 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in Tanzania and Norway.

Håndtering av blødninger

I sitt doktorgradsarbeid har Egenberg prøvd ut simuleringstrening i tverrfaglige team med mål om å redusere alvorlige blødninger ved fødsel. Helsepersonell ved føde- og barselavdelinger ved to sykehus i Norge og to i Tanzania deltok. Endring i opplevelsen av å kunne håndtere blødning etter fødsel, og behovet for blodoverføringer i forbindelse med fødsel, ble undersøkt.  

Resultatene viste at personalet opplevde økt tro på mestring knyttet til håndtering av blødning etter fødsel. Egenberg fant en tydelig nedgang i blodoverføringer gitt etter fødsel. Treningen lot seg lett overføre til praksis og det tverrfaglige samarbeidet i forbindelse med alvorlige blødninger, ble bedre.

Velkommen til disputas

Professor Edvin Bru ved UiS har vært hovedveileder. Medveiledere har vært professor Pål Øian ved Universitetssykehuset Nord-Norge og professor Torbjørn Moe Eggebø ved NTNU.
 
Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 9.15 og til disputas kl 11.
 
 
Signe Egenberg