MENY

Disputas om brannsikkerhet

Torsdag 4. september 2014 vil Audun Borg disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Audun Borg forsvarer avhandlingen: «Fire Safety engineering. Considerations of validation in fire safety engineering assessment.»

Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Stavanger.  

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Portrettfoto av Audun Borg

Audun Borg