MENY

Disputas om brønnteknologi

Torsdag 12. desember 2013 disputerer Mohamad Rajaieyamchee til doktorgraden. Han har forsket på beslutningsanalyse for konstruksjon av oljebrønner.

Rajaieyamchee disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen «Decision-analytic Framework for Well-construction: Application of Decision Diagrams». 

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Oppgitt emne for prøveforelesningen: «Plug & Abandonment & methods for improved decision making». Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Leder av disputasen: Instituttleder Hans Borge, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

 

 

Mohamad Rajaieyamchee

Mohamad Rajaieyamchee