MENY

Disputas om datatryggleik

Fredag 5. juni 2015 vil Martin Gilje Jaatun disputera for graden dr. philos ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Jaatun forsvarer avhandlinga «Sikkerhet i kritiske informasjonsinfrastrukturer».

Denne avhandlinga presenterer sikkerheitsløysingar frå domener som telekommunikasjon, olje og gass, og luftfart. Med døme som informasjon om angrep og ondarta kode demonstrerer avhandlinga at medan tryggleiksarkitektur er nødvendig for alle sikkerheits­løysingar, er programvaretryggleik i ferd med å bli avgjerande for alle typar utvikling, ikkje berre sikkerheitsprogramvare. 

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 09.15 og disputas kl. 12.15.

Emne for prøveførelesinga er: «Deep Learning for Self-Organization in Software-Defined Networks». 

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164. Leiar av disputasen er Sven Ole Aase, leiar ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

.

 

Foto av Martin Gilje Jaatun, som tar doktorgrad i informasjonssikkerhet

Martin Gilje Jaatun