MENY

Disputas om DNA-reparasjon

Mandag 15. juni 2015 vil Izaskun Muruzábal-Lecumberri disputera for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Muruzábal-Lecumberri forsvarer avhandlinga «DNA Base Excision Repair: Mutation Induction and Novel Functions».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Emne for prøveførelesinga er: «DNA glycosylases and human disease».

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164. Gro Johnsen, leiar av Institutt for matematikk og naturvitskap, er vertskap for disputasen.