MENY

Disputas om endring i steinteknologi i Sør-Norge under koloniseringsprosessen

Ved å se på hvordan redskapene fra Sør-Norge i eldre steinalder har blitt framstilt, har Hege Damlien funnet impulser fra Russland og Baltikum. Dette tyder på innvandring fra øst i eldre steinalder. Damlien disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger fredag 19. august.

Hege Damlien (41) har i sin doktorgrad utforsket koloniseringen av dagens Norge etter siste istid.

Norge ble gradvis befolket etter siste istid, for 11500 år siden, og denne historien har blir fortalt med innvandrere fra Sør-Skandinavia og Nordvest-Europa i hovedrollen. Samfunnsutviklingen gjennom første del av eldre steinalder (9500-7500 f. Kr) har tradisjonelt blitt oppfattet som en gradvis intern utvikling der kontakten og impulsene fra Sør-Skandinavia ble opprettholdt.

Men ved å analysere i detalj hvordan de ulike steinalderredskapene ble laget, viser Damlien til et tydelig brudd både i tilvirkningsmetoden og redskapene omkring 1000 år etter den første koloniseringen. Den nye teknologien viser klare likehetstrekk med den vi finner i Russland og Baltikum, og erstattet den tidligere måten å lage redskaper på. Dette tyder på at den østlige teknologien ikke bare ble spredd gjennom kulturell utveksling mellom ulike jegergrupper, men at det inntraff en ny periode med innvandring til Sør-Norge - denne gangen fra øst.

Damlien skal forsvare sin doktoravhandling «Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500-7500 cal. BC)» på Arkeologisk museum fredag 19. september kl. 12.00 
Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Kjel Knutsson fra Universitetet i Uppsala.

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Hvordan samhandler jakt-fangst grupper med hverandre I et miljø med lav befolkningstetthet, og hvilken rolle spiller mobilitet for endringsprosesser”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.00. Arrangementet finner sted på Arkeologisk museum, Peder Klowsgate 30A, Stavanger. 

Kunngjøringen for disputasen