MENY

Disputas om forskning og undervisning i RLE-faget

Dag Husebø disputerer 7.juni for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger. Husebø har analysert fagdidaktisk utprøving av en bestemt teoretisk tilnærming til undervisningen i faget Religion, livssyn og etikk (RLE). Utprøvingen av teorien foregikk som del av ordinær lærerutdanning ved UiS.

Sammen med praksislærere og lærerstudenter har Husebø undersøkt hvordan eksisterende tros- og livssynsmangfold i norsk lærerutdanning og grunnskole kan imøtekommes med en fortolkende kulturbevisst tilnærming. Både studentene, praksislærerne og Husebø drev denne forskningen som en del av sin vanlige praksis i lærerutdanningen. Aksjonsforskning ble tatt i bruk for å få dette til.

I avhandlingen «Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning – Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE» analyserer Husebø den samhandlingen som foregikk mellom to praksislærere, fem lærerstudenter og to faglærere da de gjorde sine felles utprøvinger av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til RLE-undervisning.

Les mer om avhandlingen

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00. Arrangementet finner sted fredag 7.juni i auditorium V-101 i Arne Rettedals hus.