MENY

Disputas om homeostase

Fredag 15. januar 2016 vil Oleg Agafonov disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Fredag 15. januar 2016 vil Oleg Agafonov disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Oleg Agafonov  forsvarer avhandlingen:

“Homeostasis and Adapatation: From Stationary Conditions to Oscillations and Growth”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.