MENY

Disputas om informasjonsteknologi

Mandag 18. mars 2013 vil Rui Maximo Esteves disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Rui Maximo Esteves forsvarer avhandlingen: “Cluster Analysis for Big Data and Failure Detection.”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.