MENY

Disputas om innovasjon og mangfold

Fredag 20. januar 2017 vil Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Marte C.W. Solheim forsvarer avhandlingen Innovation, space and diversity.

I doktorgradsarbeidet har Solheim undersøkt hvordan ulike former for mangfold påvirker ulike former for innovasjon, ulikt. Hun har sett på mangfold gjennom utdanning, utenlandsk arbeidskraft, internasjonale partnere og samlokalisering i olje- og gassnæringen.

Solheim har blant annet funnet at bedrifter som ansetter høyt utdannede innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative enn andre bedrifter.

Professor Rune Dahl Fitjar ved UiS har vært hovedveileder, og professor Ragnar Tveterås ved UiS har vært medveileder.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12 i auditorium Ø-110 i Arne rettedals hus. 

Kunngjøring for disputasen

Marte C. W. Solheim