MENY

Disputas om interetnisk lek

Berit Zachrisen forsvarer sin doktorgrad som ser nærmere på samhandling mellom barn av ulik etnisk bakgrunn i barnehagen.

Berit Zachrisen forsvarer fredag 20.september sin doktorgrads- avhandling med tittelen "Interetniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek" ved Universitetet i Stavanger.

Zachrisen har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt interaksjoner i lek mellom barn med etnisk majoritets- og minoritetsbakgrunn. Hennes studie viser hvor vanskelig det kan være for barn med etnisk minoritetsbakgrunn når språket blir den ledende faktoren i leken.

Les mer om Zachrisens forskning her.

Bedømmelseskomitéen består av professor Annica Löfdahl ved Karlstads universitet, dosent Robert Thornberg ved Linköpings universitet og professor Marit Alvestad ved Universitetet i Stavanger. 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Redogöra socialisationsbegreppets utveckling de senaste decennierna (1980-nu), hur det utvecklats, vilka antaganden om förskolebarnet och dess agens som finns inom olika teoretiska begreppsbildningar och vilken betydelse de olika antagandena har för den pedagogiska praktiken länkat till läroplanen (rammeplanen) för förskolan.»

Hovedveileder: profesoor Eva Johansson, Universitetet i Stavanger. Medveileder: lektor og Phd Thomas Gitz-Johansen ved Institutt for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetssenter.

Prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00. Arrangementet finner sted i auditorium A-3 i Kjell Arholms hus, og alle interesserte er velkommen til både prøveforelesning og disputas.