MENY

Disputas om kirurgiske team

Sindre Høyland forsvarer sin doktograd ved UiS. Han har forsket på sikker arbeidspraksis i tverrfaglige kirurgiske team.

Torsdag 27. juni vil Sindre Høyland disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Sindre Høyland forsvarer avhandlingen: «Sikker arbeidspraksis i tverrfaglige kirurgiske team – modellutvikling og validering».

Hovedveileden hans har vært professor Karina Aase ved Institutt for helsefag ved UiS. Medveileder har vært professor Odd Einar Olsen ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. 

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00.

Arrangementet finner sted i Kjell Arholms hus, Auditorium A1.

Les mer om forskningen her