MENY

Disputas om krisehandtering

Lillian Katarina Stene disputerer for doktorgraden ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS. Ho har studert den NATO-leidde ISAF-koalisjonen i Afghanistan.

Tittelen på avhandlinga er “Rational Beliefs – inconsistent practices. Civil Military Coordination in North-Afghanistan”.

Disputasen startar kl. 12.00.

Kl. 10.00 er det prøveforelesing, og emnet er “Embedded research. Methodological and ethical considerations and challenges encountered by researchers studying the professional communities they themselves belong to.”


Både disputasen og prøveforelesinga er opne for alle interesserte.

Hovudrettleiar for doktorgradsarbeidet har vore professor Odd Einar Olsen.

Lillian Katarina Stene