MENY

Disputas om kvalitet og sikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten

Tirsdag 16. august disputerer Håkon Bjorheim Abrahamsen for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Kvalitet og sikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten».

Håkon Bjorheim Abrahamsens har i sin doktorgrad blant annet testet ut hvordan droner kan benyttes som et supplement til eksisterende metoder for datainnsamling og informasjonsutveksling i forbindelse med søk og redning i snøskred og i store ulykker. 

Avhandlingen bidrar til å øke bevisstheten omkring pasientsikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten. Forskningen bidrar også til å øke forståelsen for at luftambulansetjenesten kan betraktes som et komplekst system og at et systemperspektiv er nyttig og nødvendig for å studere problemstillinger knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet i denne tjenesten. 

Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Frank Asche ved
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS. 

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.15. Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164.

Kunngjøringen for disputasen.