MENY

Disputas om lyshaustande protein i klorofyllsyntesen

28.september forsvarer Astrid-Elisabeth Mork-Jansson doktoravhandlinga si om Lil3-proteinet sin rolle i klorofyllsyntesen.

Mork-Jansson er tilsett ved senter for organell forskning (CORE) ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Fotosyntetiske organismer, som alger, haustar lys-energi for å gje energi til livet og har gjort dette i meir enn tre millardar år. Klorofyllet står sentralt i denne prosessen og kandidaten har identifisert eit protein som står sentralt i denne prosessen.

Disputasen kl 12:15 såvel som prøveforelesinga kl. 10:00 er open for alle interesserte.

 

Bilde av Astrid Elisabeth Mork-Jansson

Astrid Elisabeth Mork-Jansson