MENY

Disputas om måltidsfellesskap i barnehagen

Berit Tofteland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. Tofteland forsvarer avhandlingen «Måltidsfellesskap i barnehagen – demokratiets vugge? En analyse av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger»

Kan måltidet i barnehagen være en situasjon der ett- og to-åringer deltar i demokratiske prosesser?  Avhandlingens svar er ja, under visse forutsetninger. 

Forutsetningene for demokratisk praksis knyttes til fire sentrale aspekter ved måltidsfellesskapet: strukturer (måltidstradisjoner), barnas følelser, identitet som måltidsdeltaker og relasjonene i måltidsfellesskapet. 

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Belys identitetsbegrepet ut fra barns perspektiver og drøft hvordan man kan undersøke barns identitetskonstruksjoner som del av barns hverdagsliv i barnehagen.», er klokken 10.00.

Selve disputasen starter klokken 12.00.

Professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Førsteamanuensis Gerd Randi Abrahamsen fra samme institutt har vært medveileder. 

Disputasen blir ledet av instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, Rudy Garred, 

Bedømmelseskomitéen vil bestå av biträdande professor Ann-Marie Markström fra Linköpings universitetet, Sverige, førsteamanuensis Anne Greve fra Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Geir Skeie ved Universitetet i Stavanger.

Disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte!
Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS