MENY

Disputas om maskuliniteter i populærkultur

Fredrik Langeland forsvarer sin doktorgradsavhandling i samfunnsvitenskap «Fra metro til retro? Maskuliniteter i norsk populærkultur på 2000-tallet».

Avhandlingen handler om brytninger og spenninger mellom ulike maskuliniteter i Norge på 2000-tallet.

Den fokuserer på metroseksualitet, altså den seksualiserte mannen med stor interesse for kropp, klær og design. 

Avhandlingen diskuterer også retroseksualitet, en delvis ironisk fremstilling av eksplisitt heterofile menn med en forkjærlighet for nostalgi.

Prøveforelesningen starter kl. 10.00, og oppgitt emne er Både den norske skiløperen Petter Northug Jr. og den danske fotballspilleren Nicklas Bendtner har skapt store overskrifter i mediene av sportslig og ikke-sportslig art. Gi en komparativ analyse med vekt på representasjonen av forskjellige maskuliniteter”.

Disputasen starter kl. 12.

Langeland er tilknyttet Nettverk for kjønnsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS.

Hovedveileder har vært Wenche Mühleisen, tidligere professor ved UiS, nå frilans prosjektforsker. Medveileder har vært Anne Gjelsvik, professor ved NTNU.

Les mer om forskningen på metro- og retroseksualitet i norsk populærkultur på 2000-tallet.

Alle er velkomne!
 

Fredrik Langeland

Fredrik Langeland