MENY

Disputas om metoder for risikovurdering

Fredag 10. februar 2017 vil Christine Louise Berner disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Berner  forsvarer avhandlingen:

«Contributions to Improved Risk Assessment – to Better Reflect the Strength of Background Knowledge»

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Leder for disputasen er Eric Brun, prodekan for undervisning ved fakultetet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Kunngjøring om Christine Berners disputas (pdf, 92 kb)

Foto av Christine Louise Berner ph.d.

Christine Louise Berner