MENY

Disputas om miljøforskning

Fredag 19. april 2013 vil Marianne Lorentzen disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Marianne Lorentzen forsvarer avhandlingen: “Syntese av PAH-metabolitter til bruk i miljøforskning”.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Avhandlingen er tilgjengelig på universitetsbiblioteket.