MENY

Disputas om offshore vindmøller

Fredag 21. juni 2013 vil Arunyoti Sarkar disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Arunjyoti Sarkar forsvarer avhandlingen: “Offshore Wind Turbines Supported by Monopiles.” Han er blitt veiledet av professor Ove Tobias Gudmestad og (biveileder) professor II Daniel Karunakaran, Subsea7/UiS.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Prøveforelesningens tittel er “Design basis for offshore wind turbines for shallow and deep waters”.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.